VIMA SPEGELN

Plaza Deco - - I Framkant -

” Den har sam­ma form­språk som res­ten av Vima- se­ri­en. Med sitt tjoc­ka rör ska­par spegeln en svä­van­de ram fäst på gla­set med en di­stans på två cen­ti­me­ter. Vi vil­le ska­pa nå­got nytt ge­nom att till­lå­ta ra­men att ’ hop­pa ut’ fram­för själ­va spegeln.” IN­SPI­RA­TION: The Vi­truvi­an Man, män­ni­skomål­ning­en av Le­o­nar­do da Vin­ci.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.