DONUT WALL LAMP

Plaza Deco - - I Framkant -

” Lam­pan lik­nar en munk el­ler liv­boj med in­spi­ra­tion från jet­mo­to­rer. Den munk­lik­nan­de for­ma­tio­nen är fa­sci­ne­ran­de. Du dras in mot mit­ten av hå­let. Mitt i hå­let i lam­pan sit­ter en glöd­lam­pa som är guld­plä­te­rad, vil­ket gör att den re­fl ek­te­rar lju­set bak­åt mot väg­gy­tan.” IN­SPI­RA­TION: Jet­mo­to­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.