OMTÄNKSAM

Plaza Deco - - Moodboard | Amsell Berlin -

” Pro­duk­ter­na i kol­lek­tio­nen Omtänksam för Ikea hand­lar om att vår­da li­vet där form och sä­ker­het går hand i hand. Va­ser­na ska va­ra enk­la att bä­ra och dis­ka för nå­gon med svagt grepp el­ler skö­ra hand­le­der, och käns­lan ska va­ra den­sam­ma som när man hål­ler ett barn, som ska han­te­ras med vär­me, styr­ka & trygg­het.”

IN­SPI­RA­TION: ” De här ski­ra va­ser­na är in­spi­re­ra­de av väx­ter­nas oli­ka livs­sta­di­er.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.