BRILJERA

Plaza Deco - - Moodboard | Amsell Berlin -

” En knivse­rie form­gi­ven för Ikea med det vas­sa nam­net Briljera. Käns­lan i grep­pet och av­slut­ning­en fi nns i Briljera- kni­var­na med da­mas­kus­stål. Ett blad som kan sli­pas om och om igen och det är för­hopp­nings­vis en kniv du vill an­vän­da he­la li­vet och lå­ta gå i arv.”

IN­SPI­RA­TION: ” For­men på hand­ta­get är in­spi­re­rad av En gam­mal Frost- för­skä­ra­re som Pi­as far­mor an­vän­de i sitt jobb som kall­skän­ka.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.