CHEF

Plaza Deco - - Moodboard | Amsell Berlin -

” När vi de­sig­na­de Chef för Gastro­max var det in­nan ve­go- tren­den dra­git igång på bred front. Vår upp­gift var att lyf­ta ve­ge­ta­risk mat­lag­ning till en ny, mer lust­fylld ni­vå med bätt­re köks­red­skap.” IN­SPI­RA­TION: ” Den ab­so­lut bäs­ta in­spi­ra­tio­nen fann vi i en svensk blogg, Green Kit­chen Sto­ri­es. De­ras re­cept och fo­ton var, och är fort­fa­ran­de, out­stan­ding.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.