SVEJK

Plaza Deco - - Moodboard | Amsell Berlin -

” Lam­pan som vi de­sig­na­de åt Ca­re of Ban­ke­ryd döp­tes till Svejk, ett namn från ro­ma­nen Den tapp­re sol­da­ten Svejk. Lam­pan är även en hyll­ning till Bar­bros mam­mas släkt från Norr­bot­ten, som fi ck sol­dat­nam­net Storm.”

IN­SPI­RA­TION: ” Skär­men på lamp­se­ri­en är form­mäs­sigt in­spi­re­rad av en sol­dat­hjälm med hakrem.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.