IKON

Plaza Deco - - Innehåll - TEXT CHRISTOF­FER ALKMAN

Hans Ehrich och Tom Ahl­ström har for­mat vår var­dag mer än någ­ra and­ra – nu kom­mer boken och ut­ställ­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.