2. JON­NA DAGLI­DEN HUNT

Plaza Deco - - Medarbetare -

Skri­bent Se­dan uni­ver­si­tets­ex­a­men i Lon­don 2009 har Jon­na Dagli­den Hunt job­bat för bland and­ra Wall­pa­per, The Gu­ar­di­an, Mo­noc­le, El­le och The Te­le­graph. Dess­utom är hon med­grun­da­re av sol­glas­ö­gon­mär­ket OH MY EYES.

– Det var ex­tra kul att skri­va om ma­te­ri­al då jag själv nör­dat ner mig i ma­te­ri­al för sol­glas­ö­gon, be­rät­tar Jon­na. Jag ser fram emot Han­na Hans­dot­ters ut­ställ­ning på CFHill i Stock­holm. Hen­nes glas­skulp­tu­rer är fan­tas­tis­ka!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.