HÅLLBARHETT!

Plaza Deco - - Ledare - STYLING CA­MIL­LA KRISHNASWAMY FO­TO ALEX­AN­DER CRISPIN

Al­la pra­tar om håll­bar­het. Men hur kul är det? Och vad be­ty­der det? För topp­sty­lis­ten Ca­mil­la Krishnaswamy är det ren in­spi­ra­tion. I hen­nes ögon le­der ar­ve­gods, auk­tions­fynd och håll­bart till­ver­ka­de nya möb­ler till än­nu snyg­ga­re och ori­gi­nel­la­re hem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.