Anya Seb­ton

FORM­GI­VA­RE

Plaza Deco - - Medarbetare -

DE­SIGN

 Oj, det finns så myc­ket bra de­sign i år. Bäs­ta de­sign går till Philipp Main­zer och hans bord Ka­zi­mir för E15.

IN­RED­NING

 Ing­en har väl mis­sat den ele­gan­ta Åkerlunds­vil­lan på na­tur­skö­na Da­larö, som om­vand­lats till nio bo­stä­der. Bakom om vand­ling­en står BTH Bo­stad till­sam­mans med Christi­an Hal­leröd De­sign och in­re­da­ren Lot­ta Aga­ton.

AR­KI­TEK­TUR

 Op­ti­cal Glass House i Hi­ros­hi­ma av Hi­ros­hi Na­ka­mu­ra & NAP är det bäs­ta jag sett ar­ki­tek­tur­mäs­sigt, det är så snyggt!

Lång­bor­det Ka­zi­mir.

Op­ti­cal Glass House.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.