Ag­nes Fri­es

KERAMIKER

Plaza Deco - - Medarbetare -

DE­SIGN

 Sha­ne Sch­necks nya karm­stol för HAY är su­ve­rän! Och så har vi även fan­tas­tis­ka GamF­ra­te­sis Sil­hou­et­te So­fa, den lyf­ter det so­ci­a­la rum­met till en helt ny ni­vå. Da­vid Thulstrups in­red­ning för re­stau­rang­en No­ma i Kö­pen­hamn för­tjä­nar ock­så stor upp­märk­sam­het.

Sof­fa av GamF­ra­te­si.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.