Chris Mar­tin

MASS­PRO­DUC­TIONS

Plaza Deco - - Medarbetare -

DE­SIGN

 Sof­fan Hi­ro för Za­not­ta är vå­gad och mo­dern och de­sig­nad av Da­mi­an Wil­li­am­son, en Stock­holms­ba­se­rad de­sig­ner som in­te nämns så of­ta i svensk press.

Sof­fan Hi­ro av Da­mi­an Wil­li­am­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.