Ma­ria Gustavs­son

SWE­DISH NINJA

Plaza Deco - - Medarbetare -

DE­SIGN

 Jag är glad för den nya tren­den där vi kom­mer få se mer och mer färg­gla­da mönst­ra­de ty­ger på få­töl­jer och so or, samt de­ko­ra­tion med igu­rer i ro­li­ga möns­ter och star­ka fär­ger, fram­för allt skulp­tu­ralt glas som är be­tyd­ligt mer vå­gat form­mäs­sigt än ti­di­ga­re. Jag gil­lar Ele­na Sal­mist­ra­ros pors­lins igu­rer med star­ka ka­rak­tä­rer för Bo­sa och Sis­ters Col­lec­tion av Pe­pa Re­ver­ter.

Ele­na Sal­mist­ra­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.