ÅSA JUNGNELIUS

FORM­GI­VA­RE & GLASKONSTNÄR

Plaza Deco - - Medarbetare -

 Det bäs­ta var när ma­te­ri­ell kom­mu­ni­ka­tion – knyt­blu­sen – trans­for­me­ra­des till ett ställ­nings­ta­gan­de för Sa­ra Da­ni­us i so­ci­a­la me­di­er. An­nars: Katja Pe­ters­sons Wel­come back på Gustavs­bergs konst­hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.