PER SÖDERBERG

NO EARLY BIRDS

Plaza Deco - - Medarbetare -

 The Apart­ment by the Li­ne L. A. är den fi­nas­te in­red­ning­en, OMA: s fär­dig­stäl­lan­de av Fon­da­zio­ne Pra­da den bäs­ta nya ar­ki­tek­tu­ren och Christop­he Del­courts Col­lec­tion Par­ticu­li­e­re de fi­nas­te nya möb­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.