JOHNNY AN­DERS­SON

JORDENS AR­KI­TEK­TER

Plaza Deco - - Medarbetare -

 Di­a­na Sche­rer är en cool och in­spi­re­ran­de konst­när/ de­sig­ner som an­vän­der väx­tröt­ter för att ska­pa möns­ter. Hen­nes arbete stäl­ler frå­gor om re­la­tio­ner­na mel­lan män­ni­skor och den na­tur­li­ga världen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.