Pontus Lo­mar

LO­MAR AR­KI­TEK­TER

Plaza Deco - - Medarbetare -

AR­KI­TEK­TUR

 Louv­re Abu Dha­bi är en ma­ka­lös sats­ning på värl­dens dy­ras­te ” fran­chi­se”. Om man får klap­pa sig själv på ax­eln så tyc­ker jag att vår re­stau­rang på Tek­nis­ka mu­se­et blev väl­digt bra.

DE­SIGN

 Konst­närs­du­on Mi­ke & Dough Starn är världs­be­römd för si­na Big Bam­boo- skulp­tu­rer som bland an­nat stått på ta­ket på Metro­po­li­tan mu­se­um of mo­dern Art i New York. Men har ni sett de­ras bril­jan­ta skulp­tu­rer och fo­to­konst som pry­der Wall Stre­ets tun­nel­ba­na?

Louvren av Ara­bi­en.

Tek­nis­ka mu­se­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.