I NATIONENS TJÄNST

Plaza Deco - - Innehåll - TEXT RIKARD LIND

I tre år res­te en grupp form­gi­va­re land och ri­ke runt för att ska­pa den uni­ka och hyl­la­de in­red­ning­en till Na­tio­nal­mu­seums nya re­stau­rang. Så här gick det till.

Un­der tre år res­te en ut­vald grupp form­gi­va­re land och ri­ke runt för att ska­pa Na­tio­nal­mu­seums uni­ka och hyl­la­de nya re­stau­rang. Följ med en bit längs vägen! Det var så här det gick till.

FOTO PIA ULIN MFL

Den pu­der­tor­ra fär­gen täc­ker det mesta hos Fa­lu Röd­färg ( till väns­ter), vil­ket blev en käl­la till in­spi­ra­tion när Mat­ti Kle­nell ri­ta­de bor­det Atel­jé, till­ver­kat av Gärs­näs. Pia Ulins vack­ra bil­der på de fär­di­ga pro­duk­ter­na vi­sar ock­så på ett släkt­skap med Na­tio­nal­mu­seums ur­sprung­li­ga in­te­ri­ö­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.