EAMES FIBERGLASS CHAIR

LANSERING HOS LÄNNA MÖBLER

Plaza Deco - - Ledare -

Som ut­vald bu­tik kan vi på Länna Möbler nu stolt pre­sen­te­ra Eames Fiberglass Chair ef­ter ori­gi­nalut fö­ran­det av sti­li­ko­nen från 1950. EFC ny­lan­se­ras i sex av ori­ginal­fär­ger­na som al­la lyf­ter ma­te­ri­a­lets spe­ci­el­la struk­tur och ska­par ett ka­rak­tä­ris­tiskt ut­se­en­de. Väl­kom­men till oss på Länna Möbler för att ta del av en ny klas­si­ker, an­ting­en i vår stora bu­tik i söd­ra Stock­holm el­ler på lan­na­mob­ler. se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.