För­de­lar­na med att pre­nu­me­re­ra:

Plaza Deco - - Köpställen -

Du mis­sar in­te nå­got num­mer

Du får VIP- er­bju­dan­den samt in­bjud­ning­ar till ro­li­ga event och shop­ping­kväl­lar

Du be­ta­lar mind­re än i bu­tik

Du får tid­ning­en be­kvämt hemskic­kad var­je må­nad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.