Var kon­kret

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - BADNYTT -

I nä­ra sam­ar­be­te med en ita­li­ensk fa­brik lan­se­rar nu Bricma­te se­ri­en B Concre­te. Se­ri­en be­står av form­pres­sad och va­ri­a­tions­rik klin­ker i de tre fär­ger­na Ivo­ry, Grey och Antra­cite. Måt­ten är ock­så uni­ka för Bricma­te, då de går från 10x10 till 30x60 och 45x45. Pris från 595 kr kvadrat­me­tern, be­ro­en­de på stor­lek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.