ELEGANT GOLVAVLOPP

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - REDAKTION -

Ett bad­rum skall fun­ge­ra bå­de tek­niskt och este­tiskt i minst 25 - 30 år. Med unidrain® Custom kan man un­der årens lopp de­sig­na om bad­rum­met med oli­ka fär­ger och yt­be­hand­ling­ar på vat­ten­kra­nar, du­schan­ord­ning­ar, hand­dukstor­ka­re, kro­kar mm ut­an att be­hö­va ta hän­syn till tra­di­tio­nel­la golvav­lopps syn­li­ga me­tall­de­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.