Spe­gel, spe­gel…

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - BADNYTT -

Oav­sett om du ska ra­ka dig, nop­pa ögon­bry­nen el­ler läg­ga kväl­lens ma­ke­up, vet du att en bra spe­gel med rätt be­lys­ning kan gö­ra he­la skill­na­den. Den­na be­lys­nings­spe­gel från Bal­lings­löv sät­ter lju­set på de rät­ta stäl­le­na. Pris 2 595 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.