Ny­he­ter

Att blan­da in fär­ger i hem­met blir en allt stör­re trend och med brän­da ny­an­ser som brunt, ro­sa och oran­ge kan man ge hem­met li­te ex­tra glöd när fär­ger­na ut­om­hus fal­nar allt mer.

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - INNEHÅLL -

Nytt för hu­sets in­si­da, kök, bad och en si­da eko­ny­he­ter.

När som­ma­ren byts ut mot höst och så små­ning­om vin­ter, vill man gär­na att det ska hän­da nå­got i hem­met. Hös­ten och vin­tern in­ne­bär of­ta myc­ket mys in­om­hus och de brän­da fär­ger­na för­hö­jer käns­lan. Bri­za kud­de från Il­va, 40x40 cm, 169 kro­nor.

Lys upp hyl­lor, på bord el­ler i fönst­ren med ljus­sta­ken Sil­ver­hyt­tan i me­tall från Rus­ta, 44x54 cm, 399 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.