Prak­tik och es te­tik

Vad ska man tän­ka på, bå­de este­tiskt och prak­tiskt när man ska gö­ra en re­no­ve­ring? Ibland kan det va­ra li­te krång­ligt och vi stäl­ler där­för sam­ma frå­ga till en hant­ver­ka­re och en in­re­da­re som får ge si­na bäs­ta tips och råd.

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - INNEHÅLL -

Vi stäl­ler sam­ma frå­ga till en sty­list och en hant­ver­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.