hus med pers on­li­ga val

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUSGUIDE -

Stil: Klas­sisk. An­tal plan: 1. An­tal rum: 5. Bo­a­rea: 125,3 kvm. Bygg­nads­a­rea: 146,5 kvm. Fa­sad: Stå­en­de trä­pa­nel. Stan­dard som ingår: Se Bo­ro­hus le­ve­rans­be­skriv­ning V2017 på de­ras hem­si­da. Pris: Ca 2 530 000 kr för ett nyc­kel­fär­digt hus i Gö­te­borgs­re­gi­o­nen.

OM HU­SET: I Ka­ris­ma 12 lig­ger kö­ket i fo­kus, här är hu­sets sam­lings­punkt. Ett prak­tiskt hus med smart plan­lös­ning. Hu­set är flex­i­belt och kan få sin egen per­son­li­ga prä­gel och stil en­ligt kun­dens öns­ke­mål, vil­ket gör att var­je hus blir unikt. I det här hu­set kan man nju­ta av en här­lig ute­plats i vin­kel, en se­pa­rat bar­nav­del­ning och ha al­la be­kväm­lig­he­ter in­om räck­håll.

”…kan få sin egen per­son­li­ga prä­gel och stil…”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.