New Eng­land-stil mö­ter svensk funk­tio­na­lism

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUSGUIDE -

Stil: New Eng­land. An­tal plan: 2. An­tal rum: 7. Bo­a­rea: 197 kvm. Bygg­nads­a­rea: 146 kvm. Fa­sad: Lig­gan­de trä­pa­nel. Ingår: Kök från Bal­lings­löv med vit­va­ror från Si­e­mens, kra­nar från Mo­ra, bad­rum från Sved­bergs, vack­ra in­ner­dör­rar från Swe­do­or och yt­ter­dör­rar från Nor­Dan. Mörk ek­par­kett från Tar­kett, trap­pa från Atab, tak­pan­nor från Ben­ders, föns­ter från Elit­föns­ter, av­vatt­ning från Plann­ja och upp­värm­ning från Ni­be m.m. Le­ve­rans­tid: Ca 30-35 vec­kor från slut­lig be­ställ­ning till in­flytt­ning. Pris: Ca 3 700 000 kr. för to­ta­lent­re­pre­nad in­kl va­ru­mär­kets höga ut­gångs­stan­dard.

OM HU­SET: I ståt­li­ga Bridge­port mö­ter svensk funk­tio­na­lism en ame­ri­kansk New Eng­land­stil, då hu­set har ge­ne­rö­sa säll­skapsy­tor och många prak­tis­ka lös­ning­ar. När man kom­mer in ge­nom hu­sets par­dör­rar möts man av en rym­lig hall som se­dan följs av en mat­plats och ett stort var­dags­rum med vack­ra välv­da föns­ter. Hu­set har en ge­ne­rös tak­höjd på 3,5 me­ter och ett re­jält ljusin­släpp. På ovan­vå­ning­en finns ett stort all­rum, fle­ra sov­rum, bad­rum och en bal­kong.

”…hu­set har ge­ne­rö­sa säll­skapsy­tor …”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.