Char­migt se­kel­skif­te

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUSGUIDE -

Stil: Se­kel­skif­te. An­tal plan: 1,5. An­tal rum: 6. Bo­a­rea: 145 kvm. Bygg­nads­a­rea: 103 kvm. Fa­sad: Stå­en­de trä­pa­nel med hatt­läkt. Stan­dard som ingår: Kök från Bal­lings­löv med vit­va­ror från Si­e­mens, kra­nar från Mo­ra, bad-rum från Sved­bergs, vack­ra spe­gel­dör­rar från Swe­do­or och yt­ter­dör­rar från Nor­Dan. Ek­plank från Tar­kett, ele­gant trap­pa från Atab, tak­pan­nor från Ben­ders, föns­ter med spröjs från Ta­num, av­vatt­ning från Plann­ja och upp­värm­ning från Ni­be mm. Le­ve­rans­tid: Ca 30-35 vec­kor från slut­lig be­ställ­ning till in­flytt. Pris: Ca 3 000 000 kr för to­ta­lent­re­pre­nad in­kl va­ru­mär­kets höga ut­gångs­stan­dard.

OM HU­SET: Grundsund har en stil­full se­kel­skif­tes ar­ki­tek­tur och många vack­ra de­tal­jer som nockde­kor, höga golv­lis­ter, föns­ter med spröjs och plank­golv. Hu­set är kom­pakt och prak­tiskt med en­trén på ga­veln, vil­ket gör att hu­set pas­sar för en lång­smal tomt. På en­tré­plan har hu­set ge­ne­rö­sa säll­skapsy­tor, då kök och var­dags­rum lig­ger i en öp­pen plan­lös­ning. På det öv­re pla­net finns yt­ter­li­ga­re ett säll­skaps­rum, ett all­rum, fle­ra sov­rum och även ett bad­rum. Grundsund pas­sar för dem som gil­lar se­kel­skif­tes­stil men än­då vill ha ett mo­dernt och väl­pla­ne­rat hus.

”På en­tré­plan har hu­set ge­ne­rö­sa säll­skapsy­tor…”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.