Klas­siskt hant­verk, noll pro­cent al­ko­hol

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - INNEHÅLL -

Ri­chard Juh­lin Blanc de Blancs och Ri­chard Juh­lin Rosé – mous­se­ran­de vi­ner ut­an al­ko­hol som ger dig sam­ma sma­kupp­le­vel­se som ett tra­di­tio­nellt vin. Vå­ra pre­mi­um­vi­ner pro­du­ce­ras av dru­vor från vin­går­dar i Frankrike och aval­ko­ho­li­se­ras med en unik me­tod som be­va­rar all den kva­li­tet och ka­rak­tär vi­net ha­de in­nan al­ko­ho­len togs bort. Re­sul­ta­tet är ele­gan­ta vi­ner med kris­pig sy­ra och ba­lan­se­rad frä­schör. Klas­siskt hant­verk ut­an kom­pro­mis­ser – noll pro­cent al­ko­hol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.