Grö­na väx­ter

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUSNYTT -

En fort­satt het in­red­ningstrend är att ta in de grö­na väx­ter­na i hem­met. Väx­ter är ett per­fekt sätt att ska­pa liv i hem­met och många av dem är ock­så väl­digt lätt­sköt­ta. Pa­ra­soll­pi­lea, även kal­lad Ele­fan­tö­ra, är en de­ko­ra­tiv växt som trivs i ett ljust el­ler halv­skug­gigt föns­ter och kla­rar även att stå en bit in i rum­met. Från Bloms­ter­lan­det, 99 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.