Klas­siskt hus med sto­ra so­ci­a­la ytor

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUSGUIDE -

Stil: Klas­sisk. An­tal plan: 2. An­tal rum: 6. Bo­a­rea: 195,1 kvm. Bygg­nads­a­rea: 119,7 kvm. Fa­sad: Trä, puts el­ler te­gel. Stan­dard som ingår: Plat­ta på mark med golv­vär­me och från­lufts­vär­me­pump. Köks­in­red­ning från HTH som skåp/ lå­dor, kyl/frys, disk­ma­skin, spis, ugn, mikrovågsugn. Hel­kak­la­de våtut­rym­men och bad­rums­in­red­ning från Ve­dum som WC-stol, hand­fat, dusch, bad­kar, tvätt­ma­skin, tork­tum­la­re. In­vän­dig trap­pa och gar­de­ro­ber. La­mell­golv i al­la tor­ra ut­rym­men och klin­ker i våtut­rym­men. Le­ve­rans­tid: Ca 22 vec­kor. Pris: Ca 3 200 000 kr. OM HU­SET: I Ängsö har till­ver­ka­ren lå­tit sig in­spi­re­ras av den svens­ka bygg­tra­di­tio­nen och ska­pat ett hus som pas­sar per­fekt för den li­te sma­la­re tom­ten. Hu­set har en öp­pen plan­lös­ning och i kö­ket finns inga över­skåp vil­ket för­stär­ker den luf­ti­ga käns­lan. Mat­rum, kök och var­dags­rum lig­ger i an­slut­ning till varand­ra och här finns gott om so­ci­a­la ytor. På det öv­re pla­net finns tre sto­ra sov­rum och bra för­va­rings­ut­rym­me med två kläd­kam­ma­re och ett dres­singroom.

”…här finns gott om so­ci­a­la ytor.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.