Flex­i­belt & Klas­siskt

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUSGUIDE -

Stil: Klas­siskt trä­hus. An­tal plan: 1. An­tal rum: 4. Bo­a­rea: 129 kvm. Bygg­nads­a­rea: 152 kvm. Fa­sad: Trä. Stan­dard som ingår: Mon­te­rad hus­grund samt in­flytt­nings­klart hus med golv och ta­pe­ter på plats, in­klu­si­ve VVS, el och kom­plett köks­in­red­ning med vit­va­ror. Le­ve­rans­tid: Ca 6–9 må­na­der. Pris: Från 1 540 800 kr.

OM HU­SET: Den nya hus­mo­del­len Lin­néa hos Älvs­by­hus är in­spi­re­rad av de­ras stor­säl­ja­re Tyr. Lin­néa le­ve­re­ras med tre sov­rum där det störs­ta sov­rum­met har till­gång till en rym­lig kläd­kam­ma­re. För den stör­re fa­mil­jen som har be­hov av yt­ter­li­ga­re ett sov­rum, går det att få det som till­val ge­nom en del av var­dags­rum­met. Hu­set har ett bad­rum och en mind­re to­a­lett. Var­dags­rum­met är öp­pet mot kö­ket och in­nan­för kö­ket finns en tvätt­stu­ga med groven­tré. I hu­set finns ock­så en vär­me­pump som bid­rar till en be­hag­lig och eko­no­misk upp­värm­ning året om.

”…det störs­ta sov­rum­met har till­gång till en rym­lig kläd­kam­ma­re.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.