Från mat­rum till fa­mil­je­bad­rum med mo­dern touch

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - INNEHÅLL -

Bad­rum­mets ge­ne­rö­sa ytor, gör att he­la fa­mil­jen kan va­ra där sam­ti­digt ut­an att be­hö­va träng­as.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.