DE­TAL­JEN

Ku­lörtren­der för 2018.

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - INNEHÅLL - Sty­ling & fo­to Ma­li­in Sto­or

VÄNS­TER: Var i när­va­ro – In­spi­re­ras av histo­rik och de­sign, smut­si­ga ny­an­ser med jord­nä­ra to­ner som in­slag. ord som cho­klad­brun, ka­ra­mell och strå finns bland to­ner­na.

1. AL CRO Ti­tan Me­tal­lic. 2. NCS S 0550-Y40R. 3. NCS S 3030-Y10R. 4. NCS S 5040-Y30R. 5. AL CRO 3. Pa­paya. 6. AL CRO 8. Ho­nung. 7. AL CRO 1. Ka­mel. 8. AL CRO 833. Påsk­lil­ja. 9. Ni­tro Färg­pig­ment 46 Ter­ra obränd. 10. AL CRO 12. Brons Me­tal­lic. 11. AL CRO 884. No­vem­ber. 12. AL CRO 850. Torv. 13. AL CRO 763. Na­la. 14. AL CRO 764. Mar­pes. 15. AL CRO 3. Pi­ri pi­ri. 16. AL CRO 713. Vre­den. OVAN: Milt och dim­migt – En mild, varm och so­fisti­ke­rad färgska­la som kon­trast till en kal­la­re käns­la. ord som le­ra, ce­ment, pi­stage finns bland to­ner­na. 1. NCS S 7010-R90B. 2. AL CRO A 881. Ce­ment. 3. AL CRO A 751. Pin­je. 4. NCS S 5030-R90B. 5. NCS S 0510-G30Y. 6. NCS S 0520-Y60R. 7. NCS S 0530-R80B. 8. AL CRO 864. Grå­dis. 9. AL CRO 88. Sal­via. 10. Ku­lör: Spe­ci­al­bei­ge CW 10,90, WX 60,00, RX 1,20, YX 5,60. 11. Ni­tro 51. Ca­put mor­tu­um. 12. Ni­tro 100. Um­b­ra bränd.

VÄNS­TER: Vå­ga at­ti­tyd – Li­te ga­len­skap och hu­mor, mer tryck i ny­an­ser­na. En pigg och glad trend men med en li­ten smut­sig­het. ord som havs­blå, riskröd och me­lon finns bland to­ner­na. 1. NCS S 0530-Y10R. 2. NCS S 0550-Y30R. 3. NCS S 1050-Y70R. 4. NCS S 1550-R70B. 5. NCS S 2502-B. 6. Bel­ton RAL 1014. 7. Bel­ton RAL 1004. 8. Bel­ton RAL 2002. 9. Bel­ton Li­la Me­tal­lic. 10. Bel­ton RAL 7011. 11. Ni­tro Färg­pig­ment 30 Um­b­ra grön. 12. Ni­tro Färg­pig­ment 94 Gul­doc­ker. 13. Ni­tro Färg­pig­ment 48 eng­elskt rött. 14. ALCRO 858. Evig­het. 15. ALCRO 5. Snö. 16. ALCRO 14. Så­pa. 17. ALCRO 8. Au­ber­gi­ne. 18. ALCRO 850. Torv. 19. ALCRO 3. Pa­paya. 20. ALCRO 8. Royal Me­tal­lic. 21. ALCRO 8. Ho­nung. 22. ALCRO 867. So­ta­re. OVAN: Till­ba­ka till röt­ter­na – Na­tu­ren som in­spi­ra­tion. fär­ger­na finns i jor­den, bla­den och det var­ma mer el­di­ga. Ord som sand­brun, pi­stage, bru­nett och rost finns bland to­ner­na. 1. NCS S3005-Y20R. 2. KULT URFÄRG LJ USSOCKER 92. 3. KULT URFÄRG JÄRNOXIDBRUN 663. 4. KULT URFÄRG PÄRLGRÅ 318. 5. KULT URFÄRG JÄRNOXIDSVART 318. 6. NCS S 5010-Y50R. 7. NCS S 3020-G90Y. 8. ALCRO 14. Sil­kes­grå Pär­le­mor. 9. ALCRO 850. Torv. 10. ALCRO 1. Ka­mel. 11. ALRCRO 10. Cho­klad. 12. ALCRO 863. Jär­nox­id. 13. ALCRO 9. Oliv. 14. ALCRO 21. Ostron Pär­le­mor. 15. HERDINS Hob­by Colour Oliv­grön. 16. HERDINS Hob­by Colour Mörk­brun. 17. ALCRO 851. Oliv­bland. 18. ALCRO 14. Sil­kes­grå Pär­le­mor. 19. ALCRO 850. Torv. 20. ALCRO 10. Cho­klad.

5 2 4 3 6 1 7 9 8 10 11 12

2 3 4 5 9 6 7 8 1 10 12 11 13 14 16 15

2 3 1 4 17 5 6 18 12 19 13 7 8 9 14 20 10 11 15 16

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.