Två i ett

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - BADNYTT -

En ny­het hos La­ger­haus är den 2-si­di­ga bords­spe­geln med för­va­ring i två plan. Per­fekt för smyc­ken och an­nat smått i bad­rum­met. På ena si­dan sit­ter ett van­ligt spe­gel­glas och på den and­ra si­dan ett för­sto­rat spe­gel­glas. Bredd 18,5 cm och höjd 35 cm, 149 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.