2. PER­SON­LIGT & FUNK­TIO­NELLT

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - KÖPGUIDE -

namn: MEZZO LE­VE­RAN­TÖR: VE DUM PRIS: MEZZO 930 IN­KL. SPE­GEL RUND 900 MM, MEZZO TVÄTTSTÄLLSPAKET 930 MM OCH LUC­KA LI­NE ANTIKGRÅ MED PUSHÖPPNING, 25 428 KR. Mezzo är en ny­het hos Vedum som är de­sig­nad av Jesper Ståhl. Mezzo står för bå­de per­son­lig de­sign och funk­tion. Tvätt­stäl­len är ge­ne­rö­sa men än­då lätt­pla­ce­ra­de, ef­tersom de är li­te grun­da­re än van­ligt. Till se­ri­en finns även luc­kan Li­ne som har dy­na­mis­ka sned­fräs­ta spår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.