6. VÄRMANDE DE­SIGN

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - KÖPGUIDE -

namn: BOW LEVERAN TÖR: INR PRIS: CA 5 490 KR.

Den elekt­ris­ka hand­dukstor­ken BOW gör sig li­ka snygg med el­ler ut­an hand­duk och blir där­för ett sä­kert kort i bad­rum­met. BOW vär­mer hand­du­ken ener­gi­snålt och effektivt. Den finns i läng­den 1 700 mm och i fle­ra lac­ke­ra­de ut­fö­ran­den. Led­lju­set ned­till är rik­tat mot gol­vet som ger be­hag­ligt ljus när det är mörkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.