8. FLEX­I­BEL MÖ­BEL­SE­RIE

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - KÖPGUIDE -

Namn: SENSE LEVERAN TÖR: IFÖ/GEBERI T PRIS: UNDERS KÅP 90 CM GRA FITgRÅ, 8 038 KR, ÖVERS KÅP, 2 044 KR, TVÄTT­STÄLL 90 CM, 4 108 KR. Sense är Ifös mest flex­ib­la mö­bel­se­rie. Den finns i fem skan­di­na­vis­ka fär­ger och i bred­der från 60-120 cm. Den finns även i två olika djup för att pas­sa bå­de sto­ra och små bad­rum. Tvätt­stäl­let ger en lätt och ele­gant käns­la. För den som vill ha ex­tra för­va­ring kan man väl­ja till ett över- el­ler un­der­skåp. Mö­b­ler­na le­ve­re­ras fär­dig­mon­te­ra­de för en snabb och en­kel in­stal­la­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.