11. HAR­MO­NI

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - KÖPGUIDE -

Namn: FLOW LEVERAN TÖR: VEDUM PRIS: FLOW SPELGE L 500 MM , BE LYSNING NI TE 305 KROM, FLOW TVÄTTSTÄLLSPAKET TOP-SO­LID 500 MM OCH LUC­KA I SVAR T AS K, 8 825 KR. Flow är en se­rie hos Vedum med in­no­va­ti­va ma­te­ri­al­val och stark mö­bel­käns­la. För­u­tom att den är ut­trycks­full med re­na lin­jer och har­mo­nis­ka pro­por­tio­ner, ska­par den per­son­li­ga in­tryck i bad­rum­met med si­na ge­nom­tänk­ta de­tal­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.