13. NA­TUR­NÄ­RA KÄNS­LOR

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - KÖPGUIDE -

Namn: RÅGRUND STOL LEVERAN TÖR: IKEA PRIS: 399 KR. Bad­rums­se­ri­en Rågrund är till­ver­kad av bam­bu och pas­sar per­fekt i fuk­ti­ga mil­jö­er då ma­te­ri­a­let är myc­ket vat­ten­tå­ligt. Med sto­len från den­na se­rie får man bå­de för­va­ring i form av hyll­plan, hand­duks­häng­a­re och sitt­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.