Hant­verk på rik­tigt

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUSNYTT - him­lekök.se

När di­na idéer mö­ter vår kun­skap är allt möj­ligt. I vårt snic­ke­ri byggs var­je kök och an­nan in­red­ning från grun­den. Med just de de­tal­jer som pas­sar ditt liv och ditt hem. Klas­siskt, mo­dernt el­ler ret­ro – vil­ken stil du än väl­jer till­ver­kar vi det du drömt om. Helt ut­an mel­lan­hän­der. Det kal­lar vi hant­verk på rik­tigt. Mer in­spi­ra­tion hit­tar du på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.