Stain­less Ste­el även i färg

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - EKONYTT -

Nu finns Primys bly- och rost­fria pro­duk­ter för kök och bad­rum även i två glöd­he­ta trend­fär­ger. Am­ber och Sand är ny­he­ter som gör in­red­nings­dröm­mar möj­li­ga i al­la tänk­ba­ra sti­lar. De nya var­ma me­tall­fär­ger­na ger en ex­klu­siv och läc­ker in­dust­ri­ell käns­la. Su­persnyggt som kon­trast till ljust och stil­rent el­ler so­bert mörkt. Det är de­tal­jer­na som gör det. Vi äls­kar de­sign, men ock­så funk­tion och kva­li­tet. Rost­fritt är rost­fritt, även i färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.