Möns­ter för he­la hu­set

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUSNYTT -

I årets Tar­kett Trend-kol­lek­tion hittar man många spän­nan­de möns­ter och fär­ger. De nya mönst­ren pas­sar för många av hu­sets rum som sov­rum, barn­rum, var­dags­rum el­ler kanske på hem­ma­kon­to­ret. Gol­ven är skö­na att gå på och dess­utom lätt­stä­da­de. Tar­kett Trend Rug De­nim är ett av gol­ven i kol­lek­tio­nen och kos­tar 240 kr/kvm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.