Sli­ten mar­mo­ri­mi­ta­tion

En ny­het hos Kon­rads­sons ka­kel är se­ri­en Cen­tu­ri­es. Med se­ri­en har man för­sökt åter­ska­pa käns­lan av ett ådrat och vac­kert mar­mor­golv, fast med ke­ra­mi­kens tå­li­ga­re egen­ska­per.

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - KÖKSNYTT -

Cen­tu­ri­es är en frost­sä­ker och tå­lig gra­nit­ke­ra­mik vil­ket gör att den fun­ge­rar lika bra på golv som väg­gar, så­väl in­om­hus som ut­om­hus. De na­tutrog­na plat­tor­na kom­mer i sju oli­ka for­mat som med si­na färg­kom­bi­na­tio­ner och åd­ring­ar på­min­ner om mar­mor. Ytan är matt och har nå­got ”re­pigt” ut­se­en­de. Cen­tu­ri­es An­ti­que Pi­sa Nat Frec­cia Rect, 33,3 x 37,5 cm, 3 600 kr/kvm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.