Hand­dukstor­kar med va­ri­a­tion

Bad­rums­spe­ci­a­lis­ten Macro De­sign ut­ö­kar sitt sor­ti­ment och lan­se­rar nu hand­dukstor­kar. De be­står av tre ut­val­da se­ri­er som ska pas­sa för många oli­ka ty­per av bad­rum.

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - BADNYTT -

Det nya sor­ti­men­tet be­står av de tre se­ri­er­na Joy, Shi­ne och Glow. Hand­dukstor­kar­na finns i fle­ra mo­del­ler, ku­lö­rer och stor­le­kar där de­tal­jer­na och form­språ­ket har­mo­ne­rar med Macros öv­ri­ga sor­ti­ment. Hand­dukstor­kar­na kan an­slu­tas till el, kopp­las in på vat­ten­bu­ret sy­stem el­ler kom­bi­ne­ras. Cirka­pri­ser Shi­ne från 4 985 kr, Joy från 2 585 kr och Glow från 3 985 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.