Fairtra­de­märkt

Nu kom­mer ett nytt kaf­fe från det fa­mil­jeäg­da kaf­fe­ros­te­ri­et som he­ter Next Ge­ne­ra­tion Cof­fee Colom­bia Bra­zil. Det är ett mel­lan­rostat och väl­ba­lan­se­rat kaf­fe med frisk fruk­tig­het och to­ner av ka­kao.

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - EKONYTT -

Ett gott kaf­fe är ing­en själv­klar­het när allt fär­re ser en fram­tid som kaf­fe­od­la­re. Där­för lan­se­rar nu det fa­mil­jeäg­da kaf­fe­ros­te­ri­et ett nytt kaf­fe med bö­nor från unga od­la­re i An­tio­quia i nord­väst­ra Colom­bia kom­bi­ne­rat med ut­val­da ara­bi­ca­bö­nor från Bra­si­li­en. Det nya kaf­fet från Löf­bergs Li­la är Fairtra­de­märkt och finns bå­de som he­la bö­nor och brygg­kaf­fe. FINKAFFE från La­ger­haus, 89 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.