5. Jord­nä­ra ny­an­ser

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - KÖPGUIDE -

Namn: Pa stell Le­ve­ran­tör: Här­je­dalskök Pris: 72 190 kr. I pri­set in­går mått­be­ställ­da kök­s­luc­kor som mon­te­ras på be­fint­lig stom­me, mo­der­na låd­sy­stem och nya hand­tag (ej mon­te­ring). I Här­je­dalsköks se­nas­te kol­lek­tion hittar man tio jord­nä­ra ny­an­ser. I kol­lek­tio­nen har man valt ut var­je färg no­ga och häm­tat in­spi­ra­tion från om­giv­ning­ar i Funäs­da­len, där kök­s­luc­kor­na pro­du­ce­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.