12. Var­ma fär­ger

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - KÖPGUIDE -

Luc­kan Bist­ro Le­ve­ran­tör: Ball ings­löv Pris: Ex­em­pel, luc­ka Bist­ro 764x594 cm, i ku­lö­ren varm­grå, 3 400 kr. Ett kök i två oli­ka ku­lö­rer på luc­kor­na Bist­ro som har run­da­de kan­ter. Här med Sy­stem 10 med 10 mm sma­la di­stan­ser mel­lan luc­kor­na. En köksö i varm­grått och en bänk­ski­va i rost­fritt stål som ger ex­tra ar­bet­sy­ta vid mat­lag­ning­en och dess­utom ska­par för­va­ring. Det öv­ri­ga kö­ket är i ku­lö­ren ost­ron­bei­ge och bänk­ski­vor­na i kom­po­sit­sten Decton Da­nae.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.