13. In­di­vi­du­el­la kök

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - KÖPGUIDE -

Namn: Luc­ka Gastro Le­ve­ran­tör: Ball ings­löv Pris: Ex­em­pel, luc­ka Gastro 764x594, ca 3 300 kr. Luc­kan Gastro, här i varm­grått, är en ram­spe­gel­luc­ka med rak yt­ter­pro­fil och fa­sad in­ner­pro­fil. Bänk­ski­van Blan­co Ori­on är av kom­po­sit­sten. Be­sla­gen som är i borstad me­tall blir ett fräscht kom­ple­ment till det varm­grå. Balings­löv har anam­mat tren­den att kun­na ska­pa in­di­vi­du­el­la kök i oli­ka mo­del­ler, stor­le­kar och ku­lö­rer för att kun­na an­pas­sa kö­ket ef­ter smak och be­hov, där ett vac­kert kök är lika vik­tigt som att det är funk­tio­nellt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.