1. Spak äns­la

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - KÖPGUIDE -

Le­ve­ran­tör: Ve­dum Namn: Zo­ne Pris: På för­frå­gan. Ve­dums nya bad­rums­se­rie Zo­ne gör bad­rum­met till en plats för lugn och fo­ku­se­rad när­va­ro. Run­da av­ska­la­de for­mer och tak­ti­la material ger en käns­la av har­mo­ni och ba­lans. Ve­dum har ut­for­mat bad­rum­met för att va­ra en plats med still­het, styr­ka och ba­lans vil­ket kan be­hö­vas i det mo­der­na li­vet som är fullt av in­tryck. I den nya se­ri­en har de fång­at upp tren­der som häl­sa, mind­ful­ness, yo­ga, na­tur och spa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.